ÚVODNÍ SLOVO

Vítáme Vás na webových stránkách Nadačního fondu Svazu hudebníků České republiky.

Svaz hudebníků České republiky se svou činností snaží podporovat zájem mladé generace o hudební a pohybovou činnost. Vkládá velké naděje do naší mladé generace hudebníků, která by mohla na poli hudebním, pohybové výchovy a se znalostí cizích jazyků prohlubovat úspěšně přátelství mezi národy. Na svých stránkách bychom chtěli ukázat některé realizované akce z bohaté činnosti svazu, na kterých se podílel i nadační fond. Na podporu hudební a pohybové vzdělanosti v České republice, k realizaci hudebních festivalů, soutěží v České republice i mimo území České republiky, vzdělávacích kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí byl zřízen Nadační fond Svazu hudebníků České republiky.

Nadační fond se bude při plnění držet svého poslání – podporovat hudební a pohybovou vzdělanost mládeže, spolupracovat s tuzemskými i zahraničními hudebními organizacemi, zájmovými hudebními sdruženími, uměleckými školami, kulturními domy, domy dětí a mládeže, orchestry, kulturními a hudebními organizacemi, a to tuzemskými i zahraničními.

Pevně věříme, že se nám zadaný záměr podaří plnit s pomocí finanční a další podpory široké veřejnosti, zejména z podnikatelské sféry.JUDr. Vlastislav Šafránek
Předseda správní rady


SHCR.cz 2013