O NADAČNÍM FONDU

Zřizovatelem Nadačního fondu Svazu hudebníků je:

Svaz hudebníků České republiky
Na Zátorách 613/8
170 00 Praha 7, Holešovice
IČO 00444987
web: shcr.cz

Členové správní rady jsou:

Antonín Slováček
Miloslav Zelenka
JUDr. Vlastislav Šafránek
Ing. František Bernášek
MgA Tomáš Čistecký
SHCR.cz 2013