PROJEKTY

Základní činnosti Nadačního fond SH ČR

 1. Informační dispečink a služby prostřednictvím webových stránek www.shcr.cz.
 2. Zveřejnění základních informací a fotodokumentace orchestrů, případně i jednotlivců včetně odkazu na jejich webové stránky.
 3. Vzdělávací činnost - problematika organizační, pořadatelská a umělecká.
 4. Školení dirigentů, semináře s tématickým zaměřením, poradenská činnost.
 5. Začlenění zájemců z řad příznivců SH ČR do organizačních činností svazu.
 6. Vytváření podmínek pro spolupráci mezi orchestry.
 7. Aranžérské služby a poradenská činnost.
 8. Právní a poradenská činnost pro orchestry, členy, sekce.
 9. Poradenská činnost v oblasti repertoárové a dramaturgické.
 10. Poskytování záštity SH ČR při různých pořadatelských akcích, soutěžích, národních a mezinárodních.
 11. Poskytování odborných služeb spojených s nominováním porotců v různých žánrových hudebních oblastech včetně pohybových, tanečních a mažoretkových.
 12. Zajišťování poradenských služeb pro své členy a příznivce. Poskytování finanční podpory při akcích SH ČR (doprava, stravování, ubytování, startovné při soutěžích, atd.).
 13. Spolupráce s institucemi, zejména v oblasti hudební, kulturní, pohybové včetně mezinárodního zaměření.
 14. Služby odborného charakteru související s odbornými posudky v rámci hudebních, pořadatelských a dalších aktivit.
 15. Spolupráce se zahraničními institucemi a hudebními svazy.
 16. Pořadatelské služby - při pořádání soutěží, přehlídek a odborných seminářů.
 17. Podpora mladé hudební generace v jejich hudebních žánrových aktivitách.
 18. Vytváření podmínek pro aktivní činnost a podporu svých členů cestou Nadačního fondu v různých oborech. Hledání možností podpory dětí a mládeže, zejména v případech mimořádného nadání nebo výsledků v soutěžních hudebních disciplínách.
 19. Spolupráce se Základními uměleckými školami a konzervatořemi a dalšími institucemi ve vzdělávací a pořadatelské činnosti.
 20. Publikační činnost. Spolupráce v oblasti mediální, tisk, televize, rozhlas, atd. Popularizace organizace SH ČR a její činnosti i v individuálních činnostech jednotlivců.
 21. Delegování zástupců do ministerských komisí a do mezinárodních hudebních organizací.
 22. Pořádání Mezinárodních hudebních festivalů se zaměřením na oblast swingové, taneční, jazzové a dechové hudby, mažoretkových přehlídek a soutěží.
 23. Vlastní skladatelské a autorské aktivity včetně oblasti textařské, a to i ve spolupráci s jinými subjekty, které se zabývají touto činností. Spolupráce s agenturami apod.

Projekty SH ČR – sekce dechové hudby a sekce Středního proudu

Nadační fond SH ČR spolupracuje s:

Projekty sekce mažoretek SH ČR


SHCR.cz 2013